Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd

Caisteal Inbhir Lòchaidh

Caisteal Inbhir Lòchaidh

Dealbh Nas Motha

Priont an duilleag seo

Cuir post-dealain gu caraid

Cuir beachd ann

Cuir ris an Leabhar-mhìr

Share

AINM-ÀITE: Inbhir Lòchaidh
LINN: 1910an
SGÌRE: Loch Abar
SIORRACHD/PARAISTE: INBHIR NIS:Cill Mo Naomhaig
TABHARTAICHE: Leabharlainn na Gàidhealtachd
AINM A' CHRUINNEACHAIDH: Postcards
location map

Tha a' chairt seo a' sealltainn Caisteal Inbhir Lòchaidh faisg air Gearasdan Loch Abar. Thogadh e anns an 13mh linn agus thathar dhen bheachd gum buineadh e dhan teaghlach Cuimeineach à Bàideanach agus, an dèidh sin, do Ghòrdanaich Hunndaidh. 'S e ceàrnag le tùr air gach oisean a th' anns an togalach seo o na meadhan-linntean.

Ann an 1645, bha blàr faisg air a' chaisteal, eadar arm an rìgh fo stiùireadh Mhontròs agus arm le Gàidheil is Goill fo stiùireadh Diùc Earra-Ghàidheil. Chaidh an latha le Montròs agus an t-arm aige, 's cha do chaill iad ach beagan dhem feachd, ach chaidh leth dhen arm aig Diùc Earra-Ghàidheil a mharbhadh sa bhlàr.

Thogadh caisteal ùr Inbhir Lòchaidh faisg air làimh, a thathar a-nis a' cleachdadh mar thaigh-òstaÀIREAMH AITHNE: QZP40_CARD_0298


Nithean eile sa chruinneachadh seo...Taigh-òsta Dhiùc Ghòrdain, Cinn a' Ghiùthsaich

Taigh-òsta Dhiùc Ghòrdain, Cinn a' Ghiùthsaich

Inbhir Pheofharain

Inbhir Pheofharain

Gleann Loch Ach Challa, faisg air Ulapul

Gleann Loch Ach Challa, faisg air Ulapul

Drochaid Spè agus Ceann na Creige

Drochaid Spè agus Ceann na Creige

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village